ru | en

Юрій КОРОГОДСЬКИЙ Голод у єврейських землеробських колоніях України (1932–1933 рр.): історіографія проблеми

Источник: Корогодський Ю. М.  Голод у єврейських землеробських колоніях України (1932–1933 рр.): історіографія проблеми  // Сторінки історії. - 2013. - Вип. 36. - С. 116–123.

Колхозники еврейского колхоза "Путь к социализму" Калининдорфского района. 1932 г.
 
ТЕКСТ см. ниже  в PDF:
КОРОГОДСЬКИЙ Голод у єврейських землеробських колоніях України КОРОГОДСЬКИЙ Голод у єврейських землеробських колоніях України 83 Kb