ru | en

Михайло ГАУХМАН. «Абетка життя» Лейба КВІТКА: метаморфози єврейської ідентичності

Источник: Михайло Гаухман. "Абетка життя" Лейба Квітка: метаморфози єврейської ідентичності//Judaica Ukrainica. - Vol. 3 (2014). - PP. 188-209.

Радянське суспільство 1920–1930-х рр. було, так би мовити, незораним полем для соціальних експериментів, що мали форсовано створити модерне суспільство та зруйнувати традиційні порядки.

За короткий час виникали нові – національні й класові – спільноти, котрі ставали цеглинами комуністичної Вавилонської вежі. Архітектором соціальних новобудов була не лише комуністична партія/радянська держава: провідну роль у перетвореннях відігравала радянська інтелігенція.

Провідники радянських проектів презентували себе перед народними масами як нових людей, не пов’язаних зі «старорежимною» дореволюційною дійсністю. Такою новою людиною був найпопулярніший дитячий поет 1930-х рр. Л.Квітко – взірець радянського єврея, відданого ленінця-сталінця й руйнівника містечкового минулого.

Наша стаття присвячена самоідентифікації Л.Квітка як прикладові мета-морфоз, яких зазнавала ідентичність російських/радянських євреїв у першій половині ХХ ст. А ключем, щоб зрозуміти долю радянських євреїв, послужить випадок із російським літератором і політиком-сіоністом Володимиром Жаботинським, представником русифікованої культурної еліти Одеси, котрий на початку ХХ ст. пройшов такий шлях ідентифікації, який радянські євреї в масовому порядку здолали після 1917 р.

ТЕКСТ  см. ниже в PDF:

Михайло ГАУХМАН. «Абетка життя» Лейба Квітка Михайло ГАУХМАН. «Абетка життя» Лейба Квітка 247 Kb