ru | en

Юлія САХНЕВИЧ Журнал для дітей "Фрейд" видавництва "Культур-Ліга" (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України)

Источник: Юлія Сахневич Журнал для дітей "Фрейд" видавництва "Культур-Ліга"(за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України).- Вісник Книжкової палати. 2014. № 3
 
 
 
 
У статті розглянуто одне з періодичних видань на їдиш ілюстрований журнал для дітей "Фрейд", що видавався у 1920-х роках "Культур-Лігою"; зроблено акцент на періодичних виданнях цього видавництва.
Журнал "Фрейд" вперше введено до бібліографічного обігу. 
 
Київська єврейська організація "Культур-Ліга" вела активну просвітницьку та культурну діяльність у 20-х рр. ХХ ст., що не обмежувалася теренами України, імперської Росії чи згодом Радянського Союзу, а охопила весь світ, де розмовляли на їдиш.
Сьогодні багато говорять про "феномен Культур-Ліги", про її модерністські впливи не тільки на національне мистецтво, а й на світове мистецтво загалом. Завдячуючи своєму новаторству та значимості, вона стала своєрідним культурним брендом усього східноєвропейського єврейства.
Як відомо, цілісний архів організації не зберігся, окремі матеріали знаходяться в архівних та бібліотечних установах Києва, Москви, Нью-Йорка (ЇВО-Інститут), інших міст, що ускладнює здійснення комплексного дослідження її діяльності. Державний архів друку Книжкової палати України є унікальною установою, де зберігається найповніша колекція друкованої продукції видавництва "Культур-Ліга" книги, брошури, періодичні видання (газети, журнали), що дає змогу науковцям досліджувати видавничу роботу організації, її діяльність загалом.
 
ТЕКСТ см. ниже в PDF:
 
Юлія САХНЕВИЧ Журнал для дітей Фрейд Юлія САХНЕВИЧ Журнал для дітей Фрейд 866 Kb