ru | en

Наталя ЧЕРМОШЕНЦЕВА, Віталій АНДРЄЄВ. "Саул БОРОВИЙ: єврейський вектор історії України"

Источник: Андрєєв В. М., Чермошенцева Н. Н.  Саул Боровий: єврейський вектор історії України. - Херсон - Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2010. — 191 с.

 

У монографії на основі архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку та споминів сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію талановитого радянського історика Саула Яковича Борового (1903—1989).
 
Докладно висвітлено наукову та викладацьку діяльність вченого, проаналізовано його творчий доробок у галузі історії України, показано місце і роль науковця у тогочасній історичній науці.
 
Основні віхи життєвого і творчого шляху Саула Борового подаються на тлі суспільно-політичних подій в Україні та СРСР.
 
 
 
ТЕКСТ см. ниже в PDF:
Саул Боровий Саул Боровий 90214 Kb