ru | en

Юрій ХОДОРКОВСЬКИЙ Єврейські некрополі України

Источник:  Ходорковський, Ю. І..  Єврейські некрополі України [Текст] /  К. : [б.в.], 1998. - 80 с. - (Некрополі України).

 

Єврейські кладовища України XVI — початку XX століть розглядаються як об’єкти історико-культурної спадщини із застосуванням прийнятих у пам’яткознавстві критеріїв оцінки.

На тлі стислих історичних відомостей про етапи формування єврейських громад простежуються генеза та еволюція особливого художнього явища — оздоблених різьбленням кам’ яних надгробків.

Аналізуються композиційні прийоми, які використовувались народними майстрами при виготовленні надгробних стел, відмінності різних мистецьких шкіл та осередків.

Переліки історичних некрополів, що мають найбільшу наукову, художню та історико-меморіальну цінність, подаються за інформацією, наданою Комітетом по збереженню єврейської спадщини в Україні.

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

КЛАДОВИЩА XVI СТОЛІТТЯ

КЛАДОВИЩА XVII СТОЛІТТЯ

КЛАДОВИЩА XVIII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТЬ

КЛАДОВИЩА СЕРЕДИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

ПІСЛЯМОВА 75

 

ТЕКСТ см. ниже  в PDF:

 
 
   
Єврейські некрополі України Єврейські некрополі України 13194 Kb