ru | en

Максим ГЕХТЕР: Спогади. Листи до М. Грушевського

Источник: М. Гехтер: Спогади. Листи до М. Грушевського. / упоряд., вступ та примітки І. В. Ткаченко. – Київ, 2005. – 64 с. - 300 пр.

У виданні вперше публікуються листи українського журналіста та громадського діяча М. Гехтера до М. Грушевського, виявлені в ЦДІАК України в фонді родини Грушевських, а також його спогади про перебування в Києві в 1906–1914 рр.

Листи і спогади відтворюють умови життя М. Гехтера в Києві, його стосунки з багатьма видатними українськими діячами, особливо з М. Грушевським.

Вони відображають важливі аспекти видання „Літературно-наукового вісника” та „Ради” та участь у них М. Гехтера як журналіста.

 

ТЕКСТ см. ниже в PDF:

Гехтер: Спогади. Гехтер: Спогади. 1489 Kb