ru | en

Ірина СЕРГЄЄВА Документальна спадщина Семена Акимовича Ан-ського в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Источник:  Сергєєва І. А. Документальна спадщина Семена Акимовича Ан-ського в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2013. - № 2. - С. 25-32

У статті розкритий склад і зміст документальної спадщини видатного писменника й етнографа Семена Ан-ського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

На основі детального аналізу архівних документів та публікацій 20-х рр. ХХ ст.встановлено кількісний та інформаційний склад документів, проведено атрибуцію раніше не введених у науковий обіг документних комплексів, виконана реконструкція частини історичного фонду С.Ан-ського, яка нині є у фондах ІР.

 

 

 

ТЕКСТ см. ниже в PDF:

СЕРГЄЄВА Документальна спадщина Семена Акимовича Ан-ського СЕРГЄЄВА Документальна спадщина Семена Акимовича Ан-ського 251 Kb