ru | en

Катерина МАЛАХОВА Рабі Менахем-Нахум з Чорнобиля. Спроба інтелектуальної біографії

Источник:  Катерина Малахова. Рабі Менахем-Нахум з Чорнобиля. Спроба інтелектуальної біографії// Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. - 2013. - Вип. 13. - С. 163-170.

 

Стаття знайомить читача з одним із видатних персонажів історії єврейської думки на Україні у XVIII ст., засновником чорнобильського напряму хасидизму. Вперше у вітчизняній та російськомовній історіографії зроблено спробу окреслити його біографію на основі наявних джерел, а також зробити огляд основних моментів його вчення: специфічного тлумачення поняття “цимцум” і пов’язаного з ним вчення про єдність Бога і світу; акцент на “піднесення життєвості з низьких місць”, який викликає у пам’яті відповідні саббатіанські ідеї; особливого ставлення до “служіння через плоть”; нарешті, концепції лідера спільноти-цадика, важливу в контексті соціальної історії чорнобильского хасидизму. Матеріали статті можуть стати в нагоді для дослідників інтелектуальної історії України в XVIII ст., історії хасидизму та єврейської містики, а також для етнографічних та краєзнавчих досліджень.

(The article “Rabbi Menakhem-Nakhum from Chornobyl. An intellectual biography” introduces one of the prominent Jewish thinkers of XVIII cent. in the Ukrainian lands, the founder of Chornobyl hassidic dynasty, to the Ukrainian reader. An attempt of biographic reconstruction, the first in Ukrainian and Russian languages, is made on the basis of Hasidic hagiographic sources (“Kerem Israel”, “Sefer ha-yahas miChernobyl ve-Rizhin” etc), an early historiography of Chornobyl Hasidism (e.g. Sh. A. Gorodetzky) and contemporary researches (e.g. by Paul Radensky and David Assaf). The main points of his teaching are also characterized: the specific understanding of “tzimtzum” conception, and the idea of unity and equivalence between the God and the world created, caused by this understanding; the stress on “elevation of vitality from the low places”, which resembles some of sabbatianic ideas; particular attitude to the “serving God by means of the flesh”: at least, the conception of the community leader-tzaddik, which takes on special significance in the context of the social history of Chornobyl Hasidism. The results of this paper can be used for further research in the fields of the intellectual history of Ukraine in XVIII cent., the history of Hasidism and Jewish mysticism, the folklore and the local lore studies).

 

ТЕКСТ см. ниже  в PDF:

Катерина МАЛАХОВА Рабі Менахем-Нахум Катерина МАЛАХОВА Рабі Менахем-Нахум 10167 Kb