ru | en

Олексій ХАМРАЙ Каталоги та списки єврейських рукописів у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Источник: О.Хамрай Каталоги та списки єврейських рукописів у фондах Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського// Східний Світ, 2017, № 3 (96)

 

З поміж документів, що зберігаються у Відділі фонду Юдаїки ІР НБУВ, до числа каталогів і списків рукописів можна віднести близько сімдесяти п’яти одиниць зберігання з опису 5 фонду 321. Точніше сказати важко, адже згаданий опис містить ще близько двох десятків документів, що являють собою матеріали бібліографічного характеру, де фігу-рують переліки рукописних матеріалів різного формату. За формою найближчими до каталогів є списки рукописів першої та другої колекцій Фірковича, складені, судячи з почерку, А. Я. Гаркаві (9 од. зб.). Також перу Гаркаві належать, вочевидь, матеріали бібліографічного характеру, присвячені різним групам документів з тих самих колекцій, наприклад, перелік філософських трактатів з колекції Фірковича, попередні нотатки про кількість єврейських та караїмських рукописів Чуфут-калінської колекції Фірковича, каталог самаритянських рукописів колекції Фірковича, опис Петербурзьких рукописів, нотатки про рукописи, опис та виписи з рукописів зібрання архимадрита Антоніна. А. Гаркаві є, вочевидь, укладачем різних списків рукописів та друкованих книг. У фонді наявний також опис колекцій давньоєврейських рукописів архіву самого А. Я. Гаркаві, а також два невеликі за обсягом документи, складені А. Фірковичем, що описують рукописи, знайдені у Кафі та у Старій Синагозі у Чуфут-Кале у першій половині ХІХ ст. Варто згадати також описи різних рукописних колекцій, авторство яких потребує додаткового визначення, наприклад, каталог рукописів колекції Кауфмана та списки рукописів, складені різними укладачами. Рукописи, перелічені у згаданих каталогах та описах, нині зберігаються в різних бібліотеках і колекціях у різних країнах світу. Певна частина цих джерел, імовірно, втрачена назавжди. Тим більш цінними є їхні описи й каталоги, адже вони містять відомості про рукописні джерела, які інакше неможливо отримати.

 

ТЕКСТ см. ниже в PDF:

Олексій ХАМРАЙ Каталоги та списки Олексій ХАМРАЙ Каталоги та списки 1729 Kb