ru | en

Венді ЛАУЕР Творення нацистської імперії та Голокост в Україні

Источник:  Венді  Лауер Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Пер. з англ. Є. Ровного, С. Коломійця. - К.: Зовнішторгвидав України; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. - 368 с.  ISBN 978-966-8274-24-4

 

У монографії "Творення нацистської імперії та Голокост в Україні" (вперше видано: Lower, Wendy. Nazi Empire-Building and Holocaust in Ukraine. - Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005. - 308 p.) дослідниця Венді Лауер, зосереджуючи свою увагу на житомирському регіоні і поєднуючи в одне ціле німецькі та радянські архівні документи, щоденники, мемуари та особисті свідчення, дає найповнішу з наявних на цей час оцінку нацистської колонізації, окупаційної політики та Голокосту в Україні.
Хоча нацистська верхівка черпала колоніальні амбіції з європейських моделей, загарбання України нацистами, як демонструє В. Лауер, було безпрецедентною спробою побудови імперії, в якій насилля, расизм, антисемітизм та мілітаризм проникли в усі аспекти щоденного життя. Житомирщина, важлива платформа для нацистської верхівки, слугувала також місцем для створення Гіммлером експериментальної колонії етнічних німців у Геґевальді, де кампанії знищення та геноциду проводились "в ім'я прогресу".
"Управлінці" середнього рівня, як показує В. Лауер, відігравали основну роль у здійсненні масових убивств. Авторка персоналізує місцевих жителів, що брали участь у злочинах, спостерігали за ними, отримували від них зиск, а також борців спротиву. Вона показує, що дії нацистів у регіоні еволюціонували на основі імперської зверхності та амбіційності, ненависті до євреїв, слов'ян та комуністів, кар'єризму та прагматизму, жадібності та страху. У своєму аналізі В. Лауер переносить увагу із самої Німеччини на східні аванпости Райху, де режим відверто виявив свої головні погляди та цілі.
Публікацію книги здійснено видавництвом "Зовнішторгвидав України" та Українським центром вивчення історії Голокосту за підтримки Програми "МАТРА" Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів, Будинку Анни Франк та Фонду проектів центрально- та східноєвропейського видавництва (Амстердам).

Текст см. ниже в PDF:

Венді ЛАУЕР Творення нацистської імперії Венді ЛАУЕР Творення нацистської імперії 6223 Kb