ru | en

Лариса ЯКУБОВА Політика аграризації єврейства: соціальні та економічні наслідки (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.)

Источник: Якубова Л. Політика аграризації єврейства: соціальні та економічні наслідки (20-і - початок 30-х рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов// Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 10. - С. 178-208

Текст см. ниже в PDF:

Лариса ЯКУБОВА Політика аграризації єврейства Лариса ЯКУБОВА Політика аграризації єврейства 358 Kb