ru | en

GOLDSTEIN Maksymilian, DRESDNER Karol Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina

Источник : Maksymilian Goldstein, Karol Dresdner Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina/Przedm. prof. M. Bałaban//Lwów-Warszawa 1935

  

Ilustracje m.in. S. Jakubowskiego i A. Szyka.

Obejmuje np: 1. życie rodzinne i społeczne, 2. portrety, typy i karykatury, 3. ubiory i biżuteria, 4. kalendarz, sobota i święta, 5. przedmioty kultu, 6. bożnice i cmentarze, 7. sztuka ludowa i ceramika, 8. artyści, 9. exlibrysy i plakaty, 10. metaloplastyka, 11. rękopisy i druki, 12. pamiątki z czasu wojny.

 

Текст см. ниже  в PDF:

GOLDSTEIN Maksymilian, DRESDNER Karol GOLDSTEIN Maksymilian, DRESDNER Karol 7258 Kb