ru | en

Павло ГАЙ-НИЖНИК Викрадення банкіра Абрама ДОБРОГО в квітні 1918 року

Источник: Гай-Нижник П. П. Викрадення банкіра А.Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій)  // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.СХХ (120). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.212–228.

Будинок по вул.Великій Житомирській, 8-Б у Києві, в якому мешкав А.Ю.Добрий (сучасний вигляд)

В статті відтворюються події кінця квітня 1918 р., зокрема щодо справи викрадення таємною організацією «Комітет порятунку України» банкіра А.Доброго. Висвітлюються причини та наслідки викрадення, його вплив на розвиток політичної ситуації в УНР, а також мотиви та участь в акції вищих урядовців Української Народної Республіки.

 

Текст см. ниже в PDF:

Павло Гай-Нижник Павло Гай-Нижник 559 Kb