ru | en

Привілеї національних громад міста Львова (ХІV-ХVІІІ ст.)

Источник:  Привілеї національних громад міста Львова (ХІV-ХVІІІ ст.) = Privilecia nationum civitatis Leopoliensis (XIV-XVIII saes.): зб. документів / Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України; упоряд. М. Капраль ; ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – 2-е випр. вид. (електр. варіант). – Л.: [б.в.], 2010. – 575 c. – (Львівські історичні пам'ятки ; т.2). – ISBN 966-613-060-2.

 

 

Документи збірника висвітлюють найважливіші моменти історичного минулого трьох національних громад міста Львова (української, вірменської та єврейської) протягом XIV -XVIII ст.

 

Текст см. ниже в PDF:

Привілеї національних громад міста Львова (ХІV-ХVІІІ ст.) Привілеї національних громад міста Львова (ХІV-ХVІІІ ст.) 3283 Kb