ru | en

Микола ШИТЮК Єврейське населення Херсонської губернії в XIX - на початку XX століть

Источник:  Микола Шитюк Єврейське населення Херсонської губернії в XIX - на початку XX століть / М.М.Шитюк, В. В. Щукін. – Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2008. – 220, [1] c. : табл.

У монографії розкривається правове становище єврейського населення в південноукраїнському регіоні, їх соціально-економічний стан у складі міського населення впродовж ХІХ – поч. ХХ ст. Предметом особливої уваги авторів є специфіка життєдіяльності єврейських громад у межах Миколаївсько-Севастопольського військового губернаторства. Розглядаються різні аспекти розвитку єврейської сільськогосподарської колонізації в Новоросійському краї, як унікального явища в історії східноєвропейського єврейства. Дослідження здійснено на широкому колі архівних матеріалів, правових та нормативних актів, преси та публіцистики.

Вступ

Розділ 1. Історіографічний огляд

Розділ 2. Становлення законодавства Російської імперії з єврейського питання та специфіка його застосування в південноукраїнському регіоні

Розділ 3. Особливості становища євреїв-землеробів (колоністів) у Новоросії

Розділ 4. Еволюція великодержавної політики російського царизму стосовно євреїв та її реалізація в Новоросії

 

Текст см. ниже в PDF:

Микола ШИТЮК Єврейське населення Микола ШИТЮК Єврейське населення 6342 Kb