ru | en

ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ – І половина ХХ ст.)

Источник:  Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ–І половина ХХ ст.): Збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. /Упоряд.:В.О.Бондар,О.Г.Величко, І.В.Козлова. –Державний архів Запорізької області, Запорізький національний університет , Запорізьке міське відділення товариства «Україна-Ізраїль », Запоріжжя, 2010. – 318 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст см. ниже в PDF:

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ 1463 Kb