ru | en

ДОГОВІР про співробітництво між Державною архівною службою України та Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки 2016

Дата підписання:

24.05.2016

 

Дата набрання чинності для України:

24.05.2016

Договір про співробітництво (далі - Договір) укладено між Державною архівною службою України (далі - Служба) та Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки (далі Музей), незалежною федеральною структурою Уряду США,

кожна із Сторін надалі окремо іменується «Сторона», спільно - «Сторони»,

враховуючи, що Музей створено з метою оприлюднення історії переслідувань і вбивства шести мільйонів євреїв та мільйонів інших жертв нацистської тиранії з 1933 до 1945 року,

враховуючи, що головне завдання Музею полягає в наданні та розповсюдженні серед громадян Сполучених Штатів Америки інформації про безпрецедентну трагедію Голокосту та увічнення пам’яті про неї, про тих, хто постраждав, і спонукати людей до роздумів про моральні та духовні причини, пов'язані з подіями Голокосту,

враховуючи, що завдання Служби - забезпечення зберігання та надання доступу до державних архівів,

Служба та державні архіви системи архівних установ зберігають документи періоду Другої світової війни та пов’язані з Голокостом в його історичному контексті (далі - «Архівні Документи»),

Служба і Музей, домовилися про таке:

Стаття I

Цей Договір стосується дослідження, цифрового відтворення і використання архівних документів, що відносяться до Голокосту і довоєнної та повоєнної історії і європейських громад України.

Сторони домовилися здійснювати співробітництво у процесах виконання положень цього Договору з метою досягнення поставленої мети.

Стаття II

1. Служба та державні архіви системи архівних установ надаватимуть представникам Музею доступ до пошукових засобів до документів, визначених у преамбулі.

2. Державні архіви системи архівних установ копіюють шляхом технології скачування повністю або частково Архівні Документи відібрані Музеєм (далі - Скопійовані Документи»)

3. Музей розміщуватиме Скопійовані Документи в своєму архіві, де Скопійовані Документи будуть доступні для використання Музеєм та третіми особами для дослідження та в освітніх цілях.

Стаття III

1. Музей визнає і має поважати права Служби та державних архівів системи архівних установ як утримувачів та юридичних розпорядників оригіналів документів, які досліджуються та відбираються для копіювання.

2. Вартість копіювання архівних документів сплачується Музеєм відповідно до цього Договору. Графік та вартість копіювання визначаються Сторонами шляхом переговорів. Музей, на вимогу Служби та державних архівів системи архівних установ має надати копії Скопійованих Документів у повному обсязі.

3. Музей має надати Службі та державним архівам системи архівних установ за запитом, доступ до архівних матеріалів досліджень, проведених в Музеї, у відповідності зі своїми правилами і політикою, що регулюють доступ і використання його архівних колекцій.

4. Якщо Служба або державні архіви системи архівних установ оприлюднять в Інтернеті, всесвітній мережі, або будь-якій іншій публічно доступній он-лайн мережі всі або окремі архівні документи, які були скопійовані в рамках цього Договору, Музей також може розмісти ці архівні матеріали в Інтернеті або в будь-якій іншій публічно доступній он-лайн мережі. В іншому випадку, Скопійовані Документи не можуть бути розміщені в Інтернеті або будь-якій іншій мережі, до якої є загальний доступ, без письмового дозволу Служби або відповідного державного архіву.

5. Музей зобов’язується докласти всіх зусиль, щоб інформувати третю сторону, яка бажає отримати доступ до Архівних Документів в Музеї, що така третя сторона має отримати згоду Служби на будь-яку публікацію або комерційне використання Архівних Документів і Служба може вимагати за це внесення нею відповідної плати.

Стаття IV

1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє протягом п'яти (5) років. Він може бути пролонгований за спільною згодою Сторін на наступні п’ятирічні періоди.

Договір може бути розірваний через (90) дев’яносто днів після дати направлення попереднього письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Договору.

2. Після закінчення терміну дії або розірвання цього Договору, якщо інше не погоджено Сторонами, скопійовані документи можуть і далі використовуватися відповідно до умов цього Договору.

3. Зобов’язання Сторін за цим Договором підпадають під дію норм законодавства їхніх держав та обумовлюються наявністю коштів.

4. Музей є незалежною федеральною структурою Уряду Сполучний Штатів Америки і підписує даний Договір у відповідності до наданих йому повноважень на підписання договорів. Будь-яка відповідальність Музею за цим Договором є виключно відповідальністю Музею; жодної відповідальності  за цим Договором не може бути віднесено до Уряду Сполучених Штатів або будь-якого його органу, окрім Музею.

5. Цей документ не містить нічого, що може представляти партнерство або спільне підприємництво Сторін або представляти одну із Сторін агентом іншої. Сторона не може бути правонаступником цього Договору без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

6. Неможливість виконання будь-якого положення цього Договору не стосується інших положень Договору, які виконуватимуться незалежно від можливості виконання всіх умов передбачених цим Договором.

7. Спори, пов’язані з підписанням, реалізацією та внесенням змін до цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вступають у дію лише у випадку, коли вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками Сторін.

9. З набранням чинності цього Договору втрачає чинність Договір про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Меморіальним музеєм Голокосту США від 29 березня 2005 року.

Учинено в м. Вашингтон 24 травня 2016 року в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Державну
архівну службу України

За Меморіальний музей Голокосту
Сполучених Штатів Америки

(підпис)

(підпис)